HOME     SITE MAP
| | | |

    

시/군 직      함 성      명
강릉시 회      장 김   관   남
전      무 김   태   철
고성군 회      장 황   재   석
전      무 박   세   일
동해시 회      장 김   순   철
전      무 이       한
삼척시 회      장 김   미   숙
전      무 정   희   만
속초시 회      장 이   종   기
전      무 심   종   율
양구군 회      장 조   금   묵
전      무 김   말   준
양양군 회      장 박   은   식
전      무 진   순   조
영월군 회      장 최   인   배
전      무 이   동   직
원주시 회      장 정   동   주
전      무 박   기   선
정선군 회      장 남   경   문
전      무 이   재   호
철원군 회      장 오   정   석
전      무 우   학   목
춘천시 회      장 위   명   섭
전      무 유   세   현
태백시 회      장 유   철   호
전      무 황   호   영
평창군 회      장 배   상   래
전      무 현   숙   희
홍천군 회      장 박   태   원
전      무 박   재   설
횡성군 회      장 최   호   섭
전      무 김   윤   섭
      우) 24521 강원도 양구군 양구읍 함춘로 25-9 종합운동장 내 11호
TEL : 033-481-9220 / FAX : 033-481-9221 / E-mail : gwdjudo@hanmail.net
Copyright ⓒ 2004 강원도유도회 All right reserved.